Camp d’action régularisation

31.03 2022 / 14:00
Occupation KBC - Avenue du port 12, 1080 Molenbeek
Marche vers le cam­pe­ment pour la régu­la­ri­sa­tion ! Ren­dez-vous à 14h, ave­nue du port 12, pour aller ensemble, per­sonnes sans papiers et sou­tiens, vers l’oc­cu­pa­tion poli­tique de l’espace public.
Venez en nombre !
Wan­de­ling naar het kamp voor de regu­la­ri­sa­tie van men­sen zon­der papie­ren ! Afspraak om 14u aan de Haven­laan 12 in Brus­sel (vlak­bij het Noord­sta­tion) om samen, men­sen zon­der papie­ren en die­ge­nen die soli­dair met hen zijn, naar de poli­tieke bezet­ting van een publieke ruimte te wan­de­len. Kom mas­saal de actie steunen !