Dance Iranian style : Poëzieavond met Nafis Nafiss Nia

30.11 2012 /
19h30>22h Gc Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 ELSENE
Image.png

Poë­ziea­vond met de Per­zisch-Neder­landse dich­ter en film­ma­ker Nafis Nafiss Nia, met bege­lei­ding van de Per­zisch muzi­kant Mas­si Ghaf­fa­ri op de tar. Daar­na volgt een korte voors­tel­ling van haar film Dance Ira­nian Style en een live dans­de­mons­tra­tie van de hoof­dac­trice Roya.

Nafiss Nia is als vluch­te­ling in Neder­land aan­ge­ko­men. Haar steeds groeiende liefde voor de Neder­landse taal heeft ervoor gezorgd dat haar inte­gra­tie van­zelf ging, zon­der druk of dwang van een poli­tiek inte­gra­tie­be­leid. Met haar nieuwe film Dance Ira­nian Style wil ze laten zien hoe de negen­tien­ja­rige Roya, een asiel­zoe­ker, via dan­sen pro­beert te over­le­ven. Tij­dens deze avond gaan we met Roya dansen. 

Pro­gram­ma :

19:00 inloop

19:30 poë­zie met met bege­lei­ding van Mas­si Ghaf­fa­ri op de tar

20:30 korte pauze

20:50 pro­mo­tie film Dance Ira­nian Style, live dan­sen met Roya, hoof­dac­trice van de film

vrijdag 30 november 2012- 19:30 – 22:00

Gc Elzen­hof, Kroon­laan 12, 1050 ELSENE

gra­tis toegang

Per­zisch-Vlaamse toneel­ve­re­ni­ging Zaman Nou — de Nieuwe Tijd

http://nafissnia.blogspot.be/p/poezie.html

Image.png

DANCE IRANIAN STYLE

Dan­sen om te over­le­ven – een verhaal over de stri­jd van een afge­we­zen asiel­zoe­ker die dan­send op zoek gaat naar een beter bestaan ! 

1001 Pro­duc­tion House stelt met trots haar nieuwste film voor : ‘Dance, Ira­nian Style’. Een speel­film in docu­men­taire sti­jl, gere­gis­seerd door Far­shad Aria en ges­chre­ven en gepro­du­ceerd door Nafiss Nia, bei­den zeer begaan met het lot van asiel­zoe­kers en geïns­pi­reerd door de kracht waar­mee men­sen een nieuw leven pro­be­ren op te bou­wen in een ander land.
We rei­zen graag niet alleen ‘Dance, Ira­nian Style’ neemt je mee op reis met de 19 jarige Roya, een 19-jarige uit­ge­pro­ce­deerde vluch­te­linge uit Iran die zich moet zien te red­den in Neder­land, nadat haar asie­laan­vraag is afge­we­zen. Om te over­le­ven gaat ze dan­sen op straat, wel ver­momd als een jon­gen om zich vei­li­ger te voe­len. Maar wat ze uitein­de­lijk wil, is het berei­ken van haar lang­ge­koes­terde droom : Dan­sen als een vrouw.

We kun­nen dit fil­ma­von­tuur alleen aan­gaan met hulp van de kij­ker. Hier­voor heb­ben wij de gul­heid van uw hart, hard nodig. Doneer en maak deel uit van een sterk en hoop­vol verhaal. Voor dona­tie : www.cinecrowd.nl