Filmvertoning : « The Lab » by Yotan Feldman

28.09 2020 / 20h - 22h30
Leuven - De Blauwput - Martelarenlaan 11A - 3010 Leuven

Na de film volgt een korte bes­pre­king over de film, de situa­tie in Pales­ti­na en de acties van intal.

Omwille van de coro­na-maa­tre­ge­len, zijn de plaat­sen beperkt. Gelieve daa­rom te reser­ve­ren door een mail te stu­ren naar marieelisabeth.frisque@hotmail.com.

Mond­mas­kers zijn ver­plicht in de zaal.