Manifestatie voor goede pensioenen

16.05 2018 /
11h Station Brussel-Noord. Vooruitgangstraat 76, 1030 Brussel

Mani­fes­ta­tie voor goede pensioenen
Mer­cre­di 16 mai à 11:00 — 15:00
Sta­tion Brussel-Noord
Voo­ruit­gang­straat 76, 1030 Brussel

Onze pen­sioe­nen zijn geen lote­rij ! Er moet een einde komen aan de kort­zich­tige bes­pa­rin­gen en werk gemaakt wor­den van een waar­dig pen­sioen voor iedereen !

Kom daa­rom mee beto­gen in Brus­sel op woens­dag 16 mei 2018. De start is om 11u aan het Noord­sta­tion van Brus­sel en loopt naar het Zuid­sta­tion via deze weg : https://bit.ly/2HBjw3y

op fb