Marxisme 2016 : vormings- en discussiedag

07.04 2016 /
van 10 tot 17:30 uur. Pianofabriek. Fortstraat 35 - 1060 Brussel

Mar­xisme 2016 : vor­mings- en dis­cus­sie­dag

van 10 tot 12:30 uur

Pia­no­fa­briek. Forts­traat 35 — 1060 Brus­sel

‘Alles is in bewe­ging, niets is eeu­wig’

Over de band tus­sen moderne weten­schap en mar­xis­tische filo­so­fie

van 13:30 tot 15 uur

‘Is de vrou­wens­tri­jd ges­tre­den?’
Vrou­we­ne­man­ci­pa­tie en socia­lisme van­daag

van 15:30 tot 17:30 uur

’60 jaar gele­den, het volks­front in Fran­krijk’
Door Jéröme Métel­lus van www.marxiste.org

geor­ga­ni­seerd door Vonk/Révolution’