nieuwjaarsreceptie van Palestina Solidariteit

27.01 2012 /
18u Oxfam, Vierwindenstraat 60 te 1080 Brussel

nieuw­jaars­re­cep­tie van Pales­ti­na Solidariteit

op don­der­dag 26 janua­ri 2012

om 18 uur,

in de gebou­wen van Oxfam, Vier­win­dens­traat 60 te 1080 Brussel.

Op de agenda :

1. Wel­kom met een hapje en een drankje

2. Terug­blik op het voor­bije jaar

3. Voors­tel­ling van onze pro­jec­ten in Palestina

4. Voors­tel­ling van het jaar­pro­gram­ma van 2012

5. Napra­ten met andere activisten

Er is door­lo­pend een stand met info- en actiemateriaal.

Wij hopen u allen te mogen ont­moe­ten : inlee­frei­zi­gers, vri­j­willi­gers van de lokale Pales­ti­na­groe­pen, media­wat­chers, spon­sors van onze pro­jec­ten, Palestinasympathisanten, … 

We zou­den graag weten of u kwam : wilt u daa­rom het invul­strookje voor 23 janua­ri terug­stu­ren naar secretariaat@palestinasolidariteit.be

Van harte dank bij voor­baat en hope­lijk tot dan ! 

Met vrien­de­lijke groeten,

Pales­ti­na Soli­da­ri­teit vzw