nieuwjaarsreceptie van Palestina Solidariteit

27.01 2012 /
18u Oxfam, Vierwindenstraat 60 te 1080 Brussel

nieuw­jaars­re­cep­tie van Pales­ti­na Soli­da­ri­teit

op don­der­dag 26 janua­ri 2012

om 18 uur,

in de gebou­wen van Oxfam, Vier­win­dens­traat 60 te 1080 Brus­sel.

Op de agen­da :

1. Wel­kom met een hapje en een drankje

2. Terug­blik op het voor­bije jaar

3. Voors­tel­ling van onze pro­jec­ten in Pales­ti­na

4. Voors­tel­ling van het jaar­pro­gram­ma van 2012

5. Napra­ten met andere acti­vis­ten

Er is door­lo­pend een stand met info- en actie­ma­te­riaal.

Wij hopen u allen te mogen ont­moe­ten : inlee­frei­zi­gers, vri­j­willi­gers van de lokale Pales­ti­na­groe­pen, media­wat­chers, spon­sors van onze pro­jec­ten, Pales­ti­na­sym­pa­thi­san­ten, …

We zou­den graag weten of u kwam : wilt u daa­rom het invul­strookje voor 23 janua­ri terug­stu­ren naar secretariaat@palestinasolidariteit.be

Van harte dank bij voor­baat en hope­lijk tot dan !

Met vrien­de­lijke groe­ten,

Pales­ti­na Soli­da­ri­teit vzw