Palestina Solidariteit : traditionele zang en dans van Masha El Falasteen en Imaran.

24.03 2012 /
19u De Vaartkapoen (Schoolstraat 76) 1080 Sint-Jans-Molenbeek

24 maart, 19u

1080 Sint-Jans-Molen­beek, De Vaart­ka­poen (School­straat 76)

Pales­ti­na Solidariteit

Tra­di­tio­nele zang en dans van Masha El Falas­teen en Imaran. 

Masha El Falas­teen komen uit Nablus, Pales­ti­na. Zij dan­sen de ener­gieke Ara­bische rei­dans dab­keh. Ima­ran zijn toa­regs uit Dja­net, Zuid-Alge­rije, die de hemelse klan­ken van de oud inte­gre­ren in eeu­we­noude Toea­re­glie­de­ren. Na afloop van de optre­dens volgt er een dan­si­ni­tia­tie voor iede­reen die daar zin in heeft. 

www.palestinasolidariteit.be/acties/kalender/2012 – 03-24.html